Top phim Anime Tiên hiệp hay nhất - Tộc Anime


Phim/video

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Vĩnh Sinh

Yong Sheng

Xingchen Bian: Po Tian Mi Ju

Xingchen Bian: Po Tian Mi Ju

Tinh Thần Biến Phần 3

Stellar Transformation 3rd Season

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Drowning Sorrows in Raging Fire/ 烈火浇愁

Gối Đao Lên Hát

Zhen Dao Ge: Qian li bu Liu Xing

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Phần 2

Snow Eagle Lord’s Season 2

Tinh Thần Biến Phần 2

Stellar Transformation 2nd Season

Đấu Phá Thương Khung Phần 2

Battle Through the Heavens 2nd Season

Vụ Sơn Ngũ Hành

Fog Hill of Five Elements

Duy Ngã Độc Thần

I Am the Only God/Wei Wo Du Shen

Vạn Giới Tiên Tung

The Wonderland of Ten Thousands

Đấu Phá Thương Khung Phần 3

Fights Break Sphere 3/Battle Through the Heavens 3rd Season (2019)

Định Hải Phù Sinh Lục

Định Hải Phù Sinh Lục

Phàm Nhân Tu Tiên ( Phần 1):Phong Khởi Thiên Nam

A Record of a Mortal’s Journey to Immortality (Season 1)