Hoạt Hình Trung Quốc

Nổi bật

Khổng Minh Thích Tiệc Tùng

Ya Boy Kongming!, Party People Koumei (2022), Paripi Koumei

Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả

Wo Qi Ku Le Baiwan Xiulian Zhe/I Annoyed Millions of Cultivators (2021)

Vạn Giới Tiên Tung

The Wonderland of Ten Thousands

Hoang Nhan

Face on Lie

Cuộc Hành Trình Dị Giới Của Tôi

Wo De Yi Jie Zhi Lu / My Journey To Another World

Vạn Vực Chi Vương

Vạn Vực Chi Vương

Độc Bộ Tiêu Dao

One Step Toward Freedom

Thất Giới Đệ Nhất Tiên

七界第一仙 / The First Immortal of the Seven Realms (2022)

Thần Ấn Vương Tọa

Shen Yin Wangzuo/Throne of Seal

Ngươi Thật Sự Là Thiên Tài

Ni Zhenshi Ge Tiancai , You Are A Genius

Tinh Hà Chí Tôn Mùa 2

Supreme Galaxy 2nd Season, Xinghe Zhizun 2nd Season

Tuyệt Thế Võ Hồn

Peerless Martial Spirit

Nghịch Thiên Kiếm Thần

The Fabulous Sword God (2021)

Thời Gian Tù Đồ

Shijian Qiutu, Time Prisoner

Vạn Cổ Thần Vương

The Eternal God King (2021)

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Jue Shi Zhan Hun (2022)

Yêu Thần Ký

Tales of Demons and Gods

Vạn Giới Thần Chủ

Lord of the Universe

Nhật Nguyệt Đồng Thác

Nhật Nguyệt Đồng Thác

Họa Giang Hồ Chi Quỹ Dạ Hành

Hua Jiang Hu Zhi Gui Ye Xing

Tuyệt Thế Võ Thần Phần 4

Peerless Martial God 4 (2021)

Vạn Vực Phong Thần

Wan Yu Feng Shen (2021)

Kiếm Vực Phong Vân

The Legend of Sword Domain

Tiểu Ma Đầu Lộ Tẩy Rồi!

Xiao Mo Tou Baolu La!,Busted! Darklord.

Thần Y Cửu Tiểu Thư

The Divine Doctor, Miss Jiu (2021)

Cái Thế Đế Tôn

Gai Shi Do Zun (2022)

Tử Xuyên

Zi Chuan (2021)

Tầm Kiếm

Sword Quest, Xun Jian

Tạm Dừng! Đợi Ta Xem Hướng Dẫn

Let Me Check the Walkthrough First, Zanting! Rang Wo Cha Gonglüe

Cửu Thiên Huyền Đế Quyết

Nine Heavens Profound Di Jue (2021)

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Phần 3

Xue Ying Ling Zhu Season 3 (2021)

Phàm Nhân Tu Tiên (Phần 2): Ma Đạo Tranh Phong

A Record of a Mortal's Journey to Immortality(Season 2)

Yêu Giả Vi Vương

Rise of The Demon King (2022)

Ta Có Một Sơn Trại

I Have A Shanzhai (2022)/Khởi Đầu Với Một Ngọn Núi, Khai Cục Nhất Toạ Sơn

Băng Hoả Ma Trù

The Magic Chef Of Ice and Fire (2021)

Khe Hở Thời Không

Shikong Zhi Xi, 时空之隙

Thần Võ Thiên Tôn

The Legend of Sky Lord (2021)

Chư Thiên Kỷ

Return Of Gods (2022)

Tu La Kiếm Tôn

Shura Sword Sovereign (2021)

Thế Giới Hoàn Mỹ

Wanmei Shijie / Perfect World

Thiếu Niên Ca Hành Phiên Ngoại Đào Hoa Lạc

Shao Nian Ge Xing Fan Wai Pian Zhi Tao Hua Luo (2021)

Du Hành Giữa Các Vì Sao

Xingji Yi You,Interstellar Wanderer

Chân Võ Đỉnh Phong

Zhen Wu Dianfeng, The Peak of True Martial Arts

Võ Ánh Tam Thiên Đạo

Wu Ying San Qian Dao (2022)

Trọng Sinh Vào Thế Giới Nữ Cường

Bổn Kiếm Tiên Không Muốn Làm Chạn Vương

Ăn Không Uổng Kể Sơn Hải Kinh

Foodie Boy’s Classic of Mountains & Seas, Bu Bai Chi Hua Shan Hai Jing (2021)

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

I Was Trapped on the Same Day for a Hundred Millennium,The Time of Rebirth,我被困在同一天十万年

Thiên Tòng Thú

The Indomitable

Long Xà Diễn Nghĩa

Dragon's Disciple (2022)

Ta Là Tà Đế

Ta Là Tà Đế

Tây Hành Kỷ Phần 4

Xi Xing Ji 4, The Westward 4

Tinh Thần Biến Phần 4

Stellar Transformation Season 4 (2022)

Manh Thê Thực Thần

Manh Thê Thực Thần, 萌妻食神 (Meng Qi Shi Shen)

Vạn Cổ Kiếm Thần

Vạn Cổ Kiếm Thần

Vĩnh Sinh

Yong Sheng

Drifters: Special Edition

Drifters: Special Edition

Ta Không Phải Là Giáo Chủ

Madam, You Turned Out To Be The Leader Of The Demon Cult?

Đại Vương Tha Mạng

Spare Me, Great Lord! (2021)

Tinh Thúy Tiên Tôn

Jing Cui Xian Zun

Phong Khởi Lạc Dương: Thiếu Niên Thần Cơ

Feng Qi Luo Yang: Shen Ji Shao Nian (2021)

Xuân Thu Phong Thần

Chun Qiu Feng Shen

Kính Song Thành (Phần 2)

Mirror:Twin Cities S2 (2021)

Manh Thê Thực Thần Phần 2

Meng Qi Shi Shen 2 (2021)

Hoa Của Lam Mạc

Lan Mo's Flower

Đô Thị Cực Phẩm Tiên Đế

Đô Thị Cực Phẩm Tiên Đế

Hồng Hoang

Aurora,R.E.D.,Rescue Eternal Desert

Hài Đế Vi Tôn

Hài Đế Vi Tôn

Đại Lý Tự Nhật Chí

Da Li Si Ri Zhi, White Cat Legend

Nhất Nhân Chi Hạ Phần 2

Hitori no Shita- The Outcast 2nd Season

Thiên Ngoại Giang Hồ

Thiên Ngoại Giang Hồ

Ta Luyện Khí 3 Ngàn Năm

My Three Thousand Years To The Sky

Tinh Thần Biến Phần 3

Stellar Transformation 3rd Season

Tinh Thần Biến Phần 1

Stellar Transformation

Tinh Thần Biến Phần 2

Stellar Transformation 2nd Season

Ma Đạo Tổ Sư Phần 2

Grandmaster of Demonic Cultivation 2

Ma Đạo Tổ Sư Phần 1

Grandmaster of Demonic Cultivation

Toàn Cầu Cao Võ

Toàn Cầu Cao Võ

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Tian Bao Fuyao Lu / Legend of Exorcism

Vạn Giới Độc Tôn

Vạn Giới Độc Tôn

Ta Là Đại Thần Tiên

I Am A Great God/Da Shen Xian

Ám Giới Thần Sứ

Agents in Otherworld

Nhất Nhân Chi Hạ Phần 4

Hitori no Shita: The Outcast Season 4/ Kẻ Ngoại Đạo phần 4

Luyện Thể Mười Vạn Tầng

Luyện Thể Mười Vạn Tầng

Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương 2

The Daily Life Of The Immortal King (Season 2)

Bách Yêu Phổ Phần 2

Bai Yao Pu 2nd Season/Manual of Hundred Demons 2nd Season (2021)

Cửu Dạ Thần Truyện

Legend Of Nine Nights

Có Thuốc Trị

Are You OK 2020

Tiểu Môn Thần

Little Door Gods

Tần thời Minh Nguyệt - Chi Long Đằng Vạn Lý

Tần thời Minh Nguyệt - Chi Long Đằng Vạn Lý

Wo Shi Jiang Xiaobai (2018)

I'm Joybo OVA, Wo Shi Jiang Xiao Bai: Xiao Ju Chang

Bạch Xà 2: Thanh Xà Kiếp Khởi

White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake,

Tinh Du Ký

Rainbow Sea Storm Famili 2017

Đấu Phá Thương Khung OVA 1

Fights Break Sphere SP 1

Phong Tư Vật Ngữ

Shape of the Wind

Tinh Võ Thần Quyết

Xing Wushen Jue / Star martial God technique (2021)

Tinh Hà Sụp Đổ

Galaxy Devastator

Vũ Canh Kỷ Phần 2

Chronicles of the God's Order SS2

Họa Giang Hồ chi Bất Lương Nhân Phần 3

Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 3rd Season

Thiếu Niên Cẩm Y Vệ

Shao Nian Jin Yi Wei

Tâm Giác

Xin Jue (2020)

Vụ Sơn Ngũ Hành

Fog Hill of Five Elements

Tà Vương Truy Thê: Nữ Thần Trở Về

The Demonic King Who Chases His Wife 3

Thái Ất Tiên Ma Lục 1

Magical Legend: Rise to Immortality season 1

Vũ Canh Kỷ Phần 3

Wu Geng Ji 3rd Season (2019)

Duy Ngã Độc Thần

I Am the Only God/Wei Wo Du Shen

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Phần 4

Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 4th Season

Thiên Quan Tứ Phúc

Heaven Official's Blessing

Thần Linh Kỷ

The Gerent Saga, Sou Xuan Lu Zhi Chen Ling Ji

Đấu Phá Thương Khung Phần 3

Fights Break Sphere 3/Battle Through the Heavens 3rd Season (2019)

Gối Đao Lên Hát

Zhen Dao Ge: Qian li bu Liu Xing

Thập Ức Trường An Phần 2

Memory of Chang'an Season 2

Đấu Phá Thương Khung Phần 2

Battle Through the Heavens 2nd Season

Toàn Chức Pháp Sư Phần 2

Quanzhi Fashi 2nd Season, Quan Zhi Fa Shi 2, Full-Time Magister 2

Toàn Chức Pháp Sư Phần 3

Quanzhi Fashi 3rd Season, Quan Zhi Fa Shi 3, Full-Time Magister 3

Toàn Chức Pháp Sư Phần 4

Quanzhi Fashi 4th Season, Quan Zhi Fa Shi 4, Full-Time Magister 4

Toàn Chức Pháp Sư Phần 5

Quanzhi Fashi 5th Season, Full-Time Magister 5, Quanzhi Fashi V

Ma Đạo Tổ Sư Phần 3

Mo Dao Zu Shi: Wanjie Pian

Vũ Canh Kỷ Phần 4

The Legend and the Hero Season 4 (2021)

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Drowning Sorrows in Raging Fire/ 烈火浇愁

Vạn Giới Xuân Thu

Van Gioi Xuan Thu

Vạn Giới Kỳ Duyên

Vạn Giới Kỳ Duyên

Đấu Phá Thương Khung Phần 4

Fights Break Sphere 4 (2021)

Quyến Tư Lượng

Juan Siliang / The Island of Siliang 2021

Định Hải Phù Sinh Lục

Định Hải Phù Sinh Lục

Lưỡng Bất Nghi

No Doubt In Us (2021)

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

A Will Eternal, Yi Nian Yong Heng

Nguyên Long 2

Yuan Long Season 2 (2021)

Phàm Nhân Tu Tiên ( Phần 1):Phong Khởi Thiên Nam

A Record of a Mortal’s Journey to Immortality (Season 1)

Alias 0